Convocatoria 2023 para a concesión de subvencións destinadas ao acondicionamento e renovación de oficinas de emprego con persoal do SEPE.

En base ao artigo 5 apartados 2 e 5 da Resolución do Servizo Público de emprego Estatal pola que se aproba a convocatoria para a concesión de subvencións destinadas a financiar a
renovación de instalacións en oficinas de emprego con persoal do servizo público de emprego estatal, publícanse neste portal os modelos de solicitudes e declaracións que deberán presentar xunto
coa memoria de obras e o orzamento

O resto da convocatoria pódese consultar na Base Nacional de Subvencións, onde aparece publicada.