Axencias de Colocación

Segundo o estipulado no Real Decreto 1796 / 2010 , de de 30 decembro (PDF), polo que se regulan as axencias de colocación, dentro do marco do Sistema de Información dos Servizos  Públicos de Emprego (SISPE) créase un espazo telemático común, ao obxecto de integrar o conxunto da información proporcionada polo Servizo Público de Emprego Estatal e os servizos públicos de emprego das Comunidades Autónomas respecto das axencias de colocación, así como a información que estas axencias lles fornezan.

Desde este sitio podes acceder a:
Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)