Accesibilidade e usabilidade

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social, prometeu facer accesible a súa páxina web, de acordo co Real decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.sistemanacionalempleo.es/.

Situación de cumprimento
Este sitio web está de acordo parcialmente co Real decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade do aspecto que se indica a continuación.

Contingut non accesible
O seguinte contido non é accesible por mor do seguinte:

a) Falta de cumprimento do RD 1112/2018

En páxinas en idiomas distintos do español, pode haber textos en español, cuxo cambio de idioma non estea correctamente etiquetado, xa que esta situación é transitoria ata a súa tradución automática ou manual final.

É posible que haxa erros de edición puntuais nunha páxina web.

b) O contido non está dentro do ámbito da lexislación aplicable.

Nestes momentos, na páxina web de SEPE hai unha gran cantidade de ficheiros en formato PDF cunha orixe de produción moi diferente como unha base de datos, programas estatísticos, etc., que dificultan a accesibilidade para este tipo de documentos debido á momento. Non obstante, outros documentos que se amosan en formato PDF e proceden de ficheiros WORD ou doutro programa de disposición adaptaranse ao estándar o máis rápido posible.

Elaboración da presente declaración de accesibilidade
Esta declaración fíxose o 13 de decembro de 2018, a través dunha autoavaliación na que se empregaron ferramentas como a que proporciona o Observatorio de accesibilidade, que á súa vez se combinaron coa ferramenta de validación automática TAW - Web Accessibility Test que Permite unha análise e proporciona información sobre o grao de accesibilidade que presentan as páxinas web, ademais do uso de ferramentas externas para analizar contrastes.

As ferramentas W3C tamén se empregaron para validar páxinas web con estándares HTML, XHTML, SMIL, CSS, etc.

Última revisión da declaración, 13 de decembro de 2018.

Observacións e datos de contacto
O noso obxectivo é seguir traballando todos os días para mellorar a accesibilidade. Convidámolo a que nos envíe as súas queixas ou suxestións sobre calquera incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos no Real decreto 1112/2018, ademais de poder solicitar información e / ou transmitir outras dificultades de acceso ao contido.

Á súa disposición, está dispoñible o seguinte formulario de queixas e suxestións de accesibilidade e / ou a seguinte oficina de servizos físicos:

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, Servizo Público de Emprego do Estado, c / Condesa de Venadito 9, 28027 Madrid.

Procedemento de solicitude
Está en marcha o traballo para poñer en marcha un procedemento de solicitude ao que se debe recorrer no caso de que a resposta non sexa satisfactoria e así poder iniciar unha reclamación para averiguar e oporse ás razóns do rexeitamento.

O procedemento de reclamación previsto no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contingut opcional
Todos os puntos de verificación das prioridades 1 e 2 (nivel AA) definidos na norma UNE-EN 301549 v 1 están satisfeitos. 1. 2: 2015 e as Directrices de accesibilidade para o contido web 2. 0 pola Web Accessibility Initiative (WAI) establecida polo World Wide Web Consortium (W3C).


Esta declaración de conformidade inclúe aquelas páxinas que están baixo o dominio www.sistemanacionalempleo.es, excluíndo as páxinas ás que nos levan ligazóns externas, así como os contidos que están incrustados en www.sistemanacionalempleo.es pero proceden doutros servidores.

O portal realizouse empregando HTML e follas de estilo. A linguaxe de presentación empregada é o resultado da transformación dos documentos orixinais que se constrúen de forma estruturada empregando ficheiros de presentación XML e XSL.

Todas as páxinas deste portal están construídas empregando follas de estilo en cascada (CSS) segundo as recomendacións do World Wide Web Consortium (W3C).

Formatos dos contidos

Algunos contenidos se muestran o amplían con contenidos disponibles en otros formatos de presentación para los que algunos usuarios no disponen de los conectores (plugins) necesarios. A continuación se muestran los formatos utilizados por el sitio web del Sistema Nacional de Empleo y los enlaces para descargarlos de forma gratuita.

Para obtener la máxima experiencia visual del portal es conveniente aunque no es imprescindible disponer de Javascript activado en el navegador.