Espazo EURES

Segundo o Regulamento (UE) 2016 / 589 do Parlamento Europeo e do Consello, de de 13 abril de , 2016 relativo a unha rede europea de servizos de emprego (EURES), ao acceso dos traballadores aos servizos de mobilidade e á maior integración dos mercados de traballo e polo que se modifican os Regulamentos (UE) n.o 492 / 2011 e (UE) n.o 1296 / 201 e o Real Decreto 207 / 2019 , de de 29 marzo, polo que se regula o sistema nacional de admisión de membros e socios da Rede EURES en España, créase un ESPAZO EURES (Art. 9 . 1 ) ao obxecto de integrar o conxunto da información proporcionada polo Servizo Público de Emprego Estatal, os servizos públicos de emprego  das Comunidades Autónomas  e os membros e socios da Rede EURES en España.

Guía para Membros e Socios da Rede EURES en España (PDF) Documento PDF

Consultas relacionadas co Espazo EURES España

Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)