Dereitos e Deberes da cidadanía: Procedementos de xestión en SISPE

No marco do Sistema nacional de emprego e como instrumento para coordinalo, inclúese o Sistema de información dos servizos públicos de emprego (SISPE), que se configura como un sistema de información común do que o Servizo Público de Emprego Estatal e os servizos públicos autonómicos de emprego, sendo o instrumento técnico que integra, entre outros, a información relativa á intermediación laboral.

A continuación, están dispoñibles os procedementos de xestión dos Servizos Públicos de Emprego que afectan aos cidadáns, onde se recollen os dereitos e obrigas en relación coa súa demanda de emprego e / ou servizos, de acordo co establecido na lei 19/2013, do 10 de decembro, sobre transparencia, acceso á información pública e bo goberno.