Contrat@. Comunicació de la contractació laboral

És un servei web que permet als empresaris que actuen en nom propi i a les empreses i professionals col·legiats que actuïn en representació de tercers, comunicar el contingut de la contractació laboral als Serveis Públics d'Ocupació des del seu propi despatx o seu professional.

La utilització d'aquest servei requereix disposar d'una Autorització dels Serveis Públics d'Ocupació. Per a això, haurà d'emplenar la Sol·licitud d'Autorització i presentar-la amb la documentació necessària en aquests Serveis Públics. Una vegada concedida l'Autorització, podrà accedir a Contrat@ bé amb certificat digital o DNI electrònic, o amb l'identificador de l'Empresa i la clau personal que va assignar a l'realitzar la Sol·licitud.