Accessibilitat i usabilitat

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), organisme autònom adscrit a Ministeri de Treball i Economia Social, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de el sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a la pàgina web https://www.sistemanacionalempleo.es/.

Situació de Compliment
Aquest lloc web és parcialment d'acord amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

a) Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

A les pàgines en idiomes diferents de l'castellà poden existir textos en castellà, el canvi d'idioma no està etiquetat correctament, pel fet que aquesta situació és transitòria fins a la seva traducció definitiva automàtica o manual.

Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.

b) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable.

En aquest moment, a la web de l'SEPE hi ha un gran nombre d'arxius en format PDF amb origen de producció molt diferent com base de dades, programes estadístics, etc, que fan que l'accessibilitat per a aquest tipus de documents resulti difícil d'abordar pel moment. No obstant això, altres documents que es mostren en format PDF i que procedeixen de fitxers WORD o altre programa de maquetació, s'adaptaran a la norma amb la major celeritat possible.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat
La present declaració va ser realitzada el 13 de desembre de l'any 2018, mitjançant una autoavaluació en la qual s'han utilitzat eines com la proporcionada per l'Observatori d'Accessibilitat que la seva vegada, s'ha combinat amb l'eina de validació automàtica TAW - Test d'Accessibilitat Web que permet realitzar una anàlisi i proporciona informació sobre el grau d'accessibilitat que presenten les pàgines web, a més d'ús d'eines externes per analitzar els contrastos.

També s'ha utilitzat les eines de l'W 3 C que permeten validar les pàgines web sobre els estàndards HTML, XHTML, SMIL, CSS, etc.

Darrera revisió de la declaració, 13 de desembre de 2018.

Observacions i tats de contacte
El nostre objectiu és seguir treballant cada dia en la millora de l'accessibilitat. El convidem a que ens envieu les vostres queixes o suggeriments de qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat que estableix el Reial Decret 1112/2018, a més de poder sol·licitar informació i / o transmetre altres dificultats d'accés a l'contingut.

A la seva disposició té disponible el següent formulari suggeriments i queixes d'Accessibilitat i / o la següent oficina física d'atenció:

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, Servei Públic d'Ocupació Estatal, c / Comtessa de Venadito 9, 28027 Madrid.

Procediment d'aplicación
S'està treballant en posar en marxa un procediment d'aplicació a què s'hagi de recórrer en cas que la resposta sigui insatisfactòria i així poder iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació.

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de l'RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional
Es satisfan tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (nivell AA) definits en la Norma UNE-EN 301.549 v 1. 1. 2: 2015 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2. 0 per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) establerts per World Wide Web Consortium (W3C).


Aquesta declaració de conformitat recull aquelles pàgines que es troben sota el domini www.sistemanacionalempleo.es excloent les pàgines a les que ens porten els enllaços externs així com els continguts que són incrustats en www.sistemanacionalempleo.es però provenen d'altres servidors.

El portal ha estat realitzat utilitzant HTML i fulls d'estil. El llenguatge de presentació utilitzat és el resultat de la transformació dels documents originals que estan construïts de manera estructurada usant XML i fitxers de presentació XSL.

Totes les pàgines d'aquest portal estan construïdes utilitzant fulls d'estil en cascada (CSS) d'acord a les recomanacions de World Wide Web Consortium (W3C).

Formats dels continguts

Algunos contenidos se muestran o amplían con contenidos disponibles en otros formatos de presentación para los que algunos usuarios no disponen de los conectores (plugins) necesarios. A continuación se muestran los formatos utilizados por el sitio web del Sistema Nacional de Empleo y los enlaces para descargarlos de forma gratuita.

Para obtener la máxima experiencia visual del portal es conveniente aunque no es imprescindible disponer de Javascript activado en el navegador.