Servei de suport per als enviaments de les dades en fitxers XML

Per sol·licitar el servei, s'haurà de facilitar el número d'autorització d'Agència de Col·locació i el nombre d'enviament que el sistema informàtic li ha assignat en el moment de carregar la configuració a l'Espai Telemàtic Comú.

Ne serà pas assisteix consultes relacionades amb la generació dels fitxers XML, preguntes sobre les dades que s'han d'enviar, dubtes sobre la gestió de les entitats o conceptes relatius a la intermediació laboral en el mercat de treball.

  • Horario: de lunes a viernes (no festivos en la ciudad de Madrid ), de 08 : 00 a 15 : 00 horas
  • Telèfon: 901 . 010 . 990

Per sol·licitar el servei, s'haurà de facilitar el número d'autorització d'Agència de Col·locació i el nombre d'enviament que el sistema informàtic li ha assignat en el moment de carregar la configuració a l'Espai Telemàtic Comú.