Identificació en la Plataforma Cl@ve

A partir de gener de 2017 serà obligatori per a totes les agències de col·locació enviar la informació mensual i anual a través de la seu electrònica de l'SEPE.

Per a això, serà necessari disposar d'una clau d'accés personal, que els permetrà relacionar-se amb el SEPE, així com amb la resta de portals de l'Administració General de l'Estat.

L'agència de col·locació ha de determinar les persones que podran enviar la informació a l'Espai Telemàtic Comú d'el Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació a través de la seu electrònica de l'SEPE.

En conseqüència, totes elles han de disposar de l'identificatiu generat per cl @ veu.

En el següent enllaç trobareu un manual PDF que els indicarà com obtenir la clau Permanent per a la seva identificació en la Plataforma cl @ veu.