Convocatòria 2023 per a la concessió de subvencions destinades al condicionament i renovació d'oficines d'ocupació amb personal del SEPE.

Sobre la base de l'article 5 apartats 2 i 5 de la Resolució del Servici Públic d'ocupació Estatal per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a finançar la
renovació d'instal·lacions en oficines d'ocupació amb personal del servici públic d'ocupació estatal, es publiquen en este portal els models de sol·licituds i declaracions que hauran de presentar junt
amb la memòria d'obres i el pressupost

La resta de la convocatòria es pot consultar en la Base Nacional de Subvencions, on apareix publicada.