Agències de Col·locació

Segons l'estipulat en el Reial decret 1796 / 2010 , de 30 de desembre (PDF), pel qual es regulen les agències de col·locació, dins del marc del Sistema d'Informació dels Servicis  Públics d'Ocupació (SISPE) es crea un espai telemàtic comú, a fi d'integrar el conjunt de la informació proporcionada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal i els servicis públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes respecte a les agències de col·locació, així com la informació que estes agències els subministren.

Des d'este lloc pots accedir a:

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)