Contrat@. Comunicació de la contractació laboral

És un servici web que permet als empresaris que actuen en nom propi i a les empreses i professionals col·legiats que actuen en representació de tercers, comunicar el contingut de la contractació laboral als Servicis Públics d'Ocupació des del seu propi despatx o seu professional.

La utilització d'este servici requerix disposar d'una Autoritzaciódels Servicis Públics d'Ocupació. Per a açò, haurà d'emplenar la Sol·licitud d'Autoritzaciói presentar-la amb la documentació precisa en aquests Servicis Públics. Una vegada concedida l'Autorització , podrà accedir a Contrat@ bé amb Certificat Digital o DNI electrònic, o amb l'Identificador de l'Empresa i la clau personal que va assignar en realitzar la Sol·licitud.