Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri

Sistema Nacional de Emprego

Accesibilidade | Mapa Web | Escoite

Inicio ·

Dereitos e Deberes da cidadanía: Procedementos de xestión en SISPE

No marco do Sistema Nacional de Emprego e como instrumento de coordinación do mesmo figura o Sistema de Información dos Servizos Públicos de Emprego ( SISPE), que se configura como un sistema de información común do que forman parte o Servizo Público de Emprego Estatal e os Servizos Públicos de Emprego autonómicos, sendo o instrumento técnico que integra, entre outras, a información relativa á intermediación laboral.

A continuación, atópanse dispoñibles os procedementos de xestión dos Servizos Públicos de Emprego que afectan os cidadáns e cidadás, onde se recollen os dereitos e obrigacións en relación á súa demanda de emprego e/ou servizos, conforme ao que estipula a Lei 19/2013, do 10 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

html 4.01 validado css validado wai-AA validado

© Sistema Nacional de Empleo 2012.