Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri

Sistema Nacional d'Ocupació

Accesibilitat | Mapa Web | Escoltar

Inici ·

Informació

Un portal de tots per a tots.

El Sistema Nacional d'Ocupació està integrat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes.

Un dels principis que la Llei 56/2003, de 16 de desembre, estableix a l'article 8 per a l'organització i funcionament del Sistema Nacional d'Ocupació (SNE) és el de transparència en el funcionament del mercat de treball, tenint en compte, com a elements essencials per garantir aquest principi:

Per això, el Sistema Nacional d'Ocupació ha creat aquest PORTAL, que és un portal de tots i per a tots, i que compleix el principi constitucional d'igualtat d'oportunitats a l'accés a l'ocupació i a la no-discriminació, així com el principi de gratuïtat, tant per als treballadors com per als empresaris.

El Portal del Sistema Nacional d'Ocupació permet als diferents usuaris diverses funcionalitats que, amb el temps, s'aniran incrementant, millorant i actualitzant d'acord amb les necessitats.

Normativa aplicable.

Les dades que transmetin els treballadors i els empresaris per mitjà del Portal, s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, la utilització del qual serà exclusivament per a la finalitat per a la qual es va crear.

Les dades seran tractades amb el grau de protecció adequat i amb les mesures necessàries de seguretat per evitar-ne la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per a finalitats diferents a aquelles per a les quals han estat sollicitades a l'usuari, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a les seves disposicions d'aplicació i desenvolupament.

Per mitjà del Portal, tots els usuaris que aporten dades presten el seu consentiment exprés per a la utilització d'aquestes per a la finalitat anteriorment expressada, i declaren, a més, la veracitat de les dades que aporten i que poden acreditar-les mitjançant la documentació pública o privada que les demostri.

html 4.01 validado css validado wai-AA validado

© Sistema Nacional de Empleo 2012.