Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri

Sistema Nacional d'Ocupació

Accesibilitat | Mapa Web | Escoltar

Inici ·

Drets i Deures de la ciutadania: Procediments de gestió en SISPE

En el marc del Sistema Nacional d'Ocupació i com a instrument de coordinació del mateix figura el Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació (SISPE), que es configura com un sistema d'informació comuna del qual formen part el Servei Públic d'Ocupació Estatal i els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics, sent l'instrument tècnic que integra, entre altres, la informació relativa a la intermediació laboral.

A continuació, es troben disponibles els procediments de gestió dels Serveis Públics d'Ocupació que afecten els ciutadans i ciutadanes, on es recullen els drets i obligacions en relació a la seva demanda d'ocupació i/o serveis, conforme al que estipula la Llei 19/2013, de 10 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern.

html 4.01 validado css validado wai-AA validado

© Sistema Nacional de Empleo 2012.