Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri

Sistema Nacional d'Ocupació

Accesibilitat | Mapa Web | Escoltar

Inici ·

Contrat@. Comunicació de la contratació laboral

És un servei que permet als empresaris que actuïn en nom propi i a les empreses i professionals col·legiats que actuïn en representació de tercers, de comunicar el contingut de la contractació laboral als Serveis Públics d'Ocupació des del seu propi despatx o seu professional.

Per utilitzar aquest servei cal disposar d'una Autorització dels Serveis Públics d'Ocupació. Per aconseguir-la, cal que empleneu la Sol·licitud d'Autorització i que la presenteu amb la documentació deguda en els esmentats Serveis Públics. Un cop concedida l'Autorització, podreu accedir a Contrat@ bé amb Certificat Digital o DNI electrònic, o amb l'Identificador de l'Empresa i la clau personal que vareu assignar en realitzar la Sol·licitud.

html 4.01 validado css validado wai-AA validado

© Sistema Nacional de Empleo 2012.