Bienvenido | Benvinguts | Benvidos | Ongi Etorri

Sistema Nacional d'Ocupació

Accesibilitat | Mapa Web | Escoltar

Inicio ·

Accessibilitat i usabilitat

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m`bils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.sistemanacionalempleo.es/.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel segŘent:

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser realitzada el 26 de maig del 2020, mitjanšant una autoavaluació en la qual s'han utilitzat eines com la proporcionada per l'Observatori d'Accessibilitat que la seva vegada, s'ha combinat amb l'eina de validació automàtica TAW - Test d'Accessibilitat Web que permet realitzar una anàlisi i proporciona informació sobre el grau d'accessibilitat que presenten les pàgines Web, a més d'˙s d'eines externes per a analitzar els contrastos.

També s'ha utilitzat les eines del W3C que permeten validar les pàgines web sobre els estàndard HTML, XHTML, SMIL, CSS, etc.

Última revisió de la declaració, 26 de maig del 2020.

Observacions i dades de contacte

El nostre objectiu és continuar treballant cada dìa en la millora de l'accessibilitat. Li convidem al fet que ens envi´ les seves queixes o suggeriments de qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat establerts en el Reial decret 1112/2018, a més de poder solĚlicitar informació i/o transmetre altres dificultats d'accÚs al contingut.

A la seva disposició té disponible el segŘent formulari suggeriments i queixes d'Accessibilitat y/o la siguiente oficina física de atención:

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, Servei Públic d'Ocupació Estatal, c/ Comtessa de Venadito 9, 28027 Madrid.

Procediment d'aplicació

S'està treballant a posar en marxa un procediment d'aplicació al qual hagi de recórrer-se en cas que la resposta sigui insatisfactòria i així poder iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació.

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut Opcional

Se satisfan tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (nivell AA) definits en la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015 i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) establerts per World Wide Web Consortium (W3C).

W3C WAI-AA WCAG 2.0 vàlid

Aquesta declaració de conformitat recull aquelles pàgines que es troben sota el domini www.sistemanacionalempleo.es excloent les pàgines a les quals ens porten els enllašos externs aixÝ com els continguts que són incrustats en www.sistemanacionalempleo.es però provenen d'altres servidors.

El portal ha estat realitzat utilitzant HTML i fulles d'estil. El llenguatge de presentació utilitzat és el resultat de la transformació dels documents originals que estan constru´ts de manera estructurada usant XML i fitxers de presentació XSL.

W3C HTML 4.01 vàlid

Totes les pàgines d'aquest portal estan constru´des utilitzant fulles d'estil en cascada (CSS) concordes a les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C).

W3C CSS vàlid

Grandària del text

S'han utilitzat fonts amb grandàries relatives de manera que si l'usuari prefereix una font major podrà seleccionar-lo a través de les opcions de grandària de text del seu explorador.

Estructura de les pàgines

Aquest portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de continguts, zona de capšalera i fil d'Ariadna (localitzador), zona central i peu de pàgina. Aquesta disposició permet familiaritzar-se fàcilment amb l'estructura dels documents facilitant així la seva navegació per a aquelles persones que necessiten ajudes tècniques per a utilitzar el lloc web.

Capšalera: inclou àrea de selecció d'idioma, àrea de men˙ d'utilitats i cercador.

La zona de subcabecera inclou el fil d'Ariadna que realitza la doble funció d'orientar a l'usuari i de permetre la navegació cap a altres pàgines.

Área central de continguts i menú de navegació principal.

Área dempeus que serveix de tancament de les pàgines i mostra informació institucional.

Formats dels continguts

Alguns continguts es mostren o amplien amb continguts disponibles en altres formats de presentació per als quals alguns usuaris no disposen dels connectors (plugins) necessaris. A continuació es mostren els formats utilitzats pel lloc web del Sistema Nacional d'Ocupació i els enllašos per a descarregar-los de manera gratu´ta.

Per a obtenir la màxima experiència visual del portal és convenient encara que no és imprescindible disposar de Javascript activat en el navegador.

html 4.01 validado css validado wai-AA validado

© Sistema Nacional de Empleo 2012.